Vilniaus apylinkės teismas atsisakė patvirtinti taikos sutartį tarp ieškovų UAB „Mečys“, UAB „Jotvainis“ ir atsakovo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos  LINAVA ir paskyrė  kito teismo posėdžio datą – gruodžio 3 d. 

Rašytinio proceso  tvarka išnagrinėjęs taikos sutarties patvirtinimo klausimą byloje pagal ieškovų UAB „Mečys“ ir UAB „Jotvainis“ ieškinius atsakovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai LINAVA teismas nutarė bylą nagrinėti toliau.

Ieškovai skundė Kauno regiono vežėjų susirinkimo sprendimą į prezidiumą deleguoti Mindaugą Račkauską. Bet vėliau nutarė kreiptis į teismą su prašymu patvirtinti taikos sutartį, esą  bylinėtis nebėra dėl ko, nes prezidiumo sprendimu su M.Račkausku  š.m. rugpjūčio 22 d. prezidiumo nario veiklos sutartis nutraukta. Iš tiesų šis klausimas prezidiume nebuvo svarstytas, sutartį nutraukė generalinis sekretorius, o teismui pateikta informacija apie predidiumo nutarimą neatitinka tikrovės.

Prezidiumo narys Romas Vosylius, UAB „Josvainis” vadovas ir LINAVOS generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius, UAB „Mečys” vadovas, prieš M.Račkausko narystę prezidiume kovojo dviemis frontais: padavė asociaciją į teismą ir inscenizavo prezidiumo sprendimą nutraukti sutartį. Tačiau visų pasekmių nenumatė. Teismas pažymėjo, kad prezidiumas, pagal organizacijos įstatus (6.6 punktas), neturi įgaliojimų atšaukti vežėjų deleguotą narį. M.Račkauskas tebėra teisėtas prezidiumo narys, taigi taikos sutartis negalima.

Duomenų, kad Kauno regiono susirinkimas įstatuose nustatyta tvarka nutarė atšaukti M.Račkauską iš prezidiumo narių, teismas neturi, taigi sprendžia, kad taikos sutartis negali būti tvirtinama.  Teismas (teismo nutartis) nurodė galimą išeitį: „Atsakovui (LINAVAI) siūlytina įstatuose nustatyta tvarka sušaukti regioninį susirinkimą, kuriame būtų išspręstas M.Račkausko buvimo prezidiumo nariu klausimas”.

Deja, bet prezidiumas, turintis teisę inicijuoti rinkiminį susirinkimą regione, sąmoningai vilkina sprendimą jį sušaukti Kauno regione. Plačiau apie tai skaitykite čia.  

Kreipdamiesi į teismą patvirtinti taikos sutartį jos iniciatoriai nurodė dar vieną motyvą – taupyti organizacijos lėšas. Visgi ligtolinės bylinėjimosi išlaidos prezidiumo nutarimu,  turi būti padengtos iš asociacijos biudžeto. Kitaip tariant – du gudrūs nariai iš pradžių apskundžia asociaciją teismui, o vėliau surežisuoja taikos sutartį ir įpareigoja skundžiamąją apmokėti bylinėjimosi išlaidas. „Josvainiui”  – 1200 eurų, „Mečiui” – 1625 eurus.