IRU prezidiumas, apsvarstęs Lietuvos vežėjų sąjungos  (LVS) prašymą įstoti į šią tarptautinę vežėjų asociaciją, nutarė jos prašymo netenkinti, kol nėra gautas LINAVOS pritarimas.

Neigiamą atsakymą LVS  iš IRU gavo nepaisant to, kad kartu su prašymu pateikė ir bendradarbiavimo su LINAVA sutartį, kurią mūsų asociacijos vardu pasirašė generalinis sekretorius Mečislovas Atroškevičius, apie tai net neinformavęs prezidiumo.  LINAVA yra didžiausia Lietuvos vežėjus vienijanti organizacija. Tuo tarpu kitų, nepalyginami mažesnių vežėjų organizacijų dalyvavimas IRU sumenkintų LINAVOS reikšmę vežėjų bendruomenėje. Prezidiumas dar 2015 m. yra išsakęs savo poziciją tam nepritarti.

Tokiam IRU sprendimui įtakos galėjo turėti LINAVOS prezidento iniciatyva pateikta informacija, jog prezidiumas nesvarstė ir nebuvo susipažinęs su bendradarbiavimo sutartimi tarp  Lietuvos Vežėjų Sąjungos LVS ir LINAVOS. „Pranešame, kad asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius M. Atroškevičius nepranešė apie bendradarbiavimo sutarties su LVS pasirašymą. Atkreipiame dėmesį, kad M. Atroškevičius yra LVS prezidiumo narys. Kartu informuojame, kad asociacijos „Linava“ prezidiumas nesvarstė LVS stojimo į IRU klausimo ir neišreiškė nuomonės”, – buvo sakoma LINAVOS vadovų pasirašytame rašte IRU. 

Prezidentas E.Mikėnas asociacijos generaliniam sekretoriui M.Atroškevičiui pateikė oficialų prašymą paaiškinti, kokiu tikslu ir kokiu teisiniu  pagrindu jis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su konkuruojančia organizacija, neturėdamas prezidiumo pritarimo, ir kaip ši sutartis atitinka LINAVOS interesus. „Jūs esate buvęs LVS prezidentas, dabar prezidiumo narys ir galimai turite asmeninį suinteresuotumą”, – sakoma oficialiame rašte. E.Mikėnas taip atkreipia dėmesį, kad, vadovaujantis asociacijos įstatais, generalinis sekretorius privalo asociacijai atlyginti žalą, kilusią dėl jo pareigos gauti prezidiumo pritarimą sandoriui sudaryti nevykdymo.