Vakar į LINAVOS prezidiumo posėdžių salę, kur turėjo vykti posėdis, pirmasis po Kauno regiono vežėjų sprendimo perrinkti savo atstovus,  naujas narys – Mindaugas Račkauskas ir kiti asociacijos nariai nebuvo įleisti. Generalinio sekretoriaus pareigas einantis M. Atroškevičius  specialiu įsakymu sudarė sąrašą, kas gali dalyvauti posėdyje ir išsikvietė apsaugą. Tai jis vadina „papildomomis apsaugos priemonėmis”.

Į salę nebuvo įleistas net prezidentas Erlandas Mikėnas, nes norėjo patekti su savo advokatu. Nebuvo įleisti ir prezidiumo nariai, kurie neturėjo asmens dokumento. Buvo užrakintos visos durys į pastatą, nebuvo galima patekti į mokymo centrą.

„Žmonės, kurie apsėdo LINAVOS prezidiumo stalą, ginasi nuo savo narių! Nuo įstatų nesilaikymo, prezidiumo narių teisių apribojimų ir teisminių ginčų inicijavimo pereita prie fizinės jėgos panaudojimo! Jei kas nors mano, kad tai, kas vakar buvo transliuojama iš prezidiumo salės buvo prezidiumo posėdis, labai klysta. Penki prezidiumo nariai, tiek jų ir buvo, pagal įstatus nesudaro kvorumo ir neturi teisės nei posėdžiauti, nei priiminėti sprendimų. O jei tai ir daro, tai sprendimai yra negaliojantys. Romas Vosylių Kauno regionas  susirinkime atšaukė iš prezidiumo”, – po vakarykščių įvykių sakė asociacijos prezidentas E. Mikėnas. Nei jis, nei kiti šią poziciją palaikantys prezidiumo nariai į posėdžio salę neatėjo. Įvykį užfiksavo iškviesti policijos pareigūnai.

Stebėjusiems transliaciją buvo melagingai pranešta, kad kiti prezidiumo nariai vėluoja ir netrukus pasirodys.

Generalinio sekretoriaus pareigas einantis Mečislavas Atroškevičius ir jį palaikantys prezidiumo nariai, nepripažįstantys Kauno regiono susirinkimo teisėtumo ir ignoruojantys vežėjų valią, siekia bet kokia kaina išlaikyti esamą prezidiumo sudėtį ir atšaukto R. Vosyliaus  narystę prezidiume.

Šis mėginimas realia fizine jėga išsilaikyti prie asociacijos vairo dar kartą parodė, kad pagrįsti savivalę civilizuotų argumentų nebeliko. Kalbėti apie kokią nors demokratiją ir skaidrumą LINAVOJE nėra prasmės. Jų tiesiog nebeliko. Ir visa tai vyksta kongreso, kur bus renkamas asociacijos prezidentas kitai kadencijai, išvakarėse.