Keli LINAVOS prezidiumo nariai – Vytas Bučinskas, Romas Vosylius, Oleg Tarasov, Artūras Telmentas, Bronislavas Geležiūnas ir Rimantas Martinavičius atsisakė balsuoti dėl sprendimo sušaukti Kauno regiono vežėjų rinkiminį susitikimą, nors tai padaryti ragina ir Vilniaus apylinkės teismas, ir yra gautas pačių vežėjų prašymas.

Spalio 9. d. LINAVOS prezidiumas gavo Kauno regiono vežėjų prašymą sušaukti rinkiminį susirinkimą, kurio metu  būtų išrinkti du nauji jų atstovai į asociacijos vadovybę. Taip vežėjai sureagavo į „ydingą situaciją asociacijos prezidiume, kuomet vežėjams reikalingus darbus užgožia prezidiumo narių asmeniniai nesutarimai, sprendžiami teisminių ginčų pagalba”. Prezidiumo narys Romas Vosylius LINAVOS generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius apskundė teismui Kauno regiono vežėjų susirinkimo sprendimą į prezidiumą deleguoti Mindaugą Račkauską. Kauno regiono vežėjai pasiūlė puikų kompromisą – iš naujo apsispręsti dėl atstovų ir užbaigti ginčus dėl personalijų.

Tolesni R.Vosyliaus ir jį palaikančių prezidiumo narių destrukciniai veiksmai leidžia manyti, kad jie suinteresuoti ne spręsti vežėjams aktualius veiklos klausimus, bet kelti sumaištį asociacijos viduje, formuojant prezidiumo sudėtį.

Spalio 22 d. LINAVOS prezidentas Erlandas Mikėnas, vadovaudamasis asociacijos įstatais (6.7 ir 7.6 punktas bei Prezidiumo darbo reglamento 3.7 punktas),  nusprendė kreiptis į prezidiumo narius balsuoti dėl susirinkimo sušaukimo raštu. Mat paskutinio prezidiumo posėdžio  spalio 17 d. metu klausimas nebuvo svarstomas, nors tai daryti įpareigoja įstatai.  Siūlymas įtraukti jį į darbotvarkę pirmu numeriu buvo atmestas, o R. Vosyliaus, V. Bučinsko ir kelių kitų juos palaikančių prezidiumo narių iniciatyva sąmoningai nustūmus į galą taip ir liko neišspręstas,  esą pritrūko laiko. Pagal asociacijos įstatus, prezidiumui per 10 dienų nepaskelbus Kauno regiono susirinkimo, tai per 5 darbo dienas turi padaryti generalinis sekretorius, t.y. M. Atroškevičius. Tačiau ir tas nebuvo padaryta.

Į prezidento prašymą užpildyti balsavo biuletenį  R.Vosylius atsakė „NEPRITARIU!!! Šis klausimas (…) bus įtrauktas į sekančio posėdžio darbotvarkę. Klausimas svarbus ir reikalaujantis diskusijos. Todėl aš prieš elektroninę apklausą”. „Aš prieštarauju  šio klausimo, dėl Kauno regioninio susirinkimo sušaukimo  sprendimui elektroniniu apklausos būdu.  Šis klausimas  iš praeito posėdžio darbotvarkės yra perkeltas į sekančio posėdžio darbotvarkę”, – atšovė ir V. Bučinskas.

Pasak prezidento E.Mikėno, asociacijos prezidiume susidarė iš tiesų ydinga situacija. „Keli prezidiumo nariai ir jiems pavaldi administracijos dalis su generaliniu sekretoriumi Mečislavu Atroškevičiumi priešakyje, jau kuris laikas elgiasi pažeisdami asociacijos įstatus, jų sprendimai prasilenkia su vežėjų interesais ir priimami jie paminant demokratijos principus. Mano,  kongreso metu visų vežėjų išrinkto asociacijos vadovo siūlymai, kaip ir šis, atmetami, nepateikus argumentų. Dauguma sprendimų priimami taikant jėgos poziciją, iš anksto susitarus įjungiant balsavimo mašiną. R.Vosyliaus ir V.Bučisnko atsisakymą balsuoti raštu laikau boikotu, protesto kampanija prieš skaidrumą ir demokratiją LINAVOJE. Pagal asociacijos įstatus, sprendimą dėl Kauno vežėjų kreipimosi mes privalėjome priimti paskutiniame posėdyje, bet šie ponai padarė viską, kad taip neatsitiktų.

Dar daugiau – oficialus asociacijos tinklalapis yra valdomas tos pačios grupės asmenų, į jo naujienų srautą nepatenka jokia jiems nepalanki informacija, todėl apie tai, kas iš tiesų vyksta vadovybėje, pranešame šiame portale”, – apie situaciją prezidiume ir šio portalo atsiradimą pasakojo E.Mikėnas.