Pastaruoju metu vežėjų asociacijoje kuriasi nauja, išrinktųjų kasta – viešai neskelbiamas turtingųjų klubas. Kieno interesus atstovauja į jos vadovus deleguoti visų vežėjų atstovai?

 

Prezidiumo nariai  V.Bučinskas, O.Tarasovas, R.Vosylius ir A.Telmentas, oficialiai nepranešę prezidiumui ir kitiems jo nariams, surengė susitikimą su keliais stambiais vežėjais. Jo metu buvo nutarta įsteigti specialų fondą,  iš kurio būtų finansuojama vežėjų interesus atstovaujančių asmenų veikla ES struktūrose, Briuselyje.  Tačiau gerai žinoma, kad kas moka, tas ir muziką užsako. Kieno jie interesus atstovaus? Žinoma, kad savo ir savo kolegų – stambiųjų vežėjų. Visi kiti liks pilka masė, sunešanti didžiąją dalį asociacijos biudžeto.

Kam dirbs dabartinis transporto sekretorius T.Garuolis ir asociacijos generalinis sekretorius M.Atroškevičius, gaudami papildomą atlygį už savo darbą iš steigiamo fondo, o iš tiesų – iš stambiųjų vežėjų kišenės, spėlioti neverta.  Juo labiau, kad ir pats fondo steigimas vyksta už uždarų durų.

Kokiu tikslu jis steigiamas, kam bus naudojamas, viešai niekas nediskutuoja. Vakarykščio prezidiumo posėdžio metu O.Tarasov, paklaustas apie susitikimą, pareiškė, jog tai buvo neformalus susitikimas. Bet jo metu kažkodėl buvo pasirašytas oficialus fondo steigimo ketinimų protokolas. Negana to, prezidiumo posėdyje, tų pačių prezidiumo narių balsais protokolui pritarta, nes pinigai jau sunešti į Linavos sąskaitą.

Sunku patikėti, kad didieji mūsų kolegos nutarė pabūti mecenatais ir paremti mažųjų vežėjų veiklą. Jei taip ir toliau, Linava atstovaus didžiųjų vežėjų interesams, jie gaus lengvatas, išimtis, geresnes sąlygas, o mažiesiems liks tik mokesčiai.