Vilniaus miesto apylinkės teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kol bus išnagrinėtas skundas dėl Kauno regiono vežėjų susirinkimo sprendimo perrinkti savo delegatus į asociacijos prezidiumą.

Kolegas kauniečius teismui apskundė generalinio sekretoriaus pareigas einantis Mečislavas Atroškevičius ir iš prezidiumo tame pačiame susirinkime atšaukto Romo Vosyliaus įmonė „Jotvainis”.  Formaliai ieškinys pateiktas asociacijai ir dar kartą į prezidiumą išrinktam Mindaugui Račkauskui.

Turime generalinį sekretorių, kuris skundžia teismams asociaciją, kuriai pats ir vadovauja! Skundė asociaciją ir būdamasasociacijos narės, bendrovėsMečysvadovu.

Apie Kauno regiono susirinkimo sprendimų teisėtumą jis  nusprendė pats ir be teismo. Registruojant protokolą sekretoriate administratorei buvo liepta įrašyti verdiktą: – „Šis susirinkimas įvyko pažeidžiant asociacijos „Linava” įstatus ir prezidiumo narių atšaukimas/rinkimai laikomi negaliojančiais”. Taip elgiasi  žmogus, kuris, pats pažeisdamas įstatus, taip ir nesušaukė Kauno regiono susirinkimo, kai laikydamiesi įstatuose numatytos tvarkos to prašė Kauno vežėjai.

Kartu su skundu mažai gerbiami M. Atroškevičius ir UAB „Jotvainis” prašė teismo pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones: – uždrausti Valstybės įmonei Registrų centrui Juridinių asmenų registre registruoti 2019 m. kovo 14 d. vykusio pakartotinio Kauno regioninio susirinkimo priimtus nutarimus, kuriais nuspręsta atšaukti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ prezidiumo narius – Raimondą Vėlavičių ir Romą Vosylių bei išrinkti naujais Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ prezidiumo nariais Raimondą Vėlavičių ir Mindaugą Račkauską ir šių nutarimų pagrindu Juridinių asmenų registre atlikti kitus pakeitimus; uždrausti Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“ ir jos valdymo organams organizuoti bei vykdyti prezidiumo posėdžius, kuriuose dalyvautų 2019 m. kovo 14 d. pakartotinio Kauno regioninio susirinkimo neteisėtai priimtų nutarimų pagrindu suformuota prezidiumo sudėtis, į kurią įeina ir Mindaugas Račkauskas, uždrausti jam dalyvauti asociacijos prezidiumo posėdžiuose bei balsuoti, prezidiumo nario įgaliojimais susijusius veiksmus, iki nagrinėjamoje civilinėje byloje bus priimtas bei įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

Teismas šiuos draudimus taikyti atsisakė.

Tuo tarpu vienas svarbiausių Kauno regiono vežėjų motyvų surengti rinkimus yra noras nutraukti teisminius ginčius dėl prezidiumo sudėties ir išsklaidyti abejones dėl šio asociacijos valdymo organo teisėtumo. Šie ginčai ne tik trukdo normaliam asociacijos darbui, bet ir kenkia reputacijai. Jie gali tapti esmine kliūtimi, dėl kurios Lietuvos bankas gali atsisakyti suteikti leidimą LINAVAI steigti draudimo bendrovę.