Teismas trečią kartą atmetė bandymą sudaryti taikos sutartį byloje dėl Mindaugo Račkausko narystės prezidiume teisėtumo. Dar vienas taikos sutarties variantas byloje tarp bendrovių „Jotvainis” ir „Mečys” bei asociacijos LINAVA, kurioje teismui skundžiamas Kauno regiono vežėjų sprendimas į prezidiumą išrinkti M. Račkauską, buvo pateiktas lakričio  21 d. Nutartyje Vilniaus apylinkės teismas dar kartą pakartojo, kad Kauno vežėjų sprendimas išrinkti M.Račkauską yra tebegaliojantis. 

„Taikos sutartis netvirtintina”, – sakoma Vilniaus apylinkės teismo lapkričio 26 d. nutartyje.

Lapkričio 21 d. 5 prezidiumo nariai ir vežėjas R.Vosylius priėmė dokumentą, kurį laiko prezidiumo nutarimu,  dar kartą pasirašyti taikos sutartį šioje byloje ir iš LINAVOS lėšų kompensuoti jiems bylinėjimosi išlaidas.  Šį kartą sutarties sąlyga buvo ta, kad asociacija pripažįsta, jog M. Račkauskas išrinktas neteisėtai, taigi bylinėtis nėra dėl ko.

Pateikdamas sprendimo netvirtinti taikos sutarties argumentus teismas teigia, jog „….tokios sutarties sąlygos patvirtinimas sukeltų didelę naujų ginčų tikimybę. Sutarties sąlyga, kuria konstatuojami faktai, pripažįstamas valdymo organų veiksmų neteisėtumas, neatitinka taikos sutarties civiliniame procese paskirties, todėl negali būti tvirtinama”.

Teismas dar kartą patvirtino, jog Kauno vežėjų sprendimas išrinkti M. Račkauską į LINAVOS prezidiumą yra tebegaliojantis, nepaisant to, kad UAB „Biominvija“, kurios vadovu buvo Mindaugas Račkauskas, narystę asociacijoje prarado. Ir paaiškino, kad Vilniaus apygardos teisme išnagrinėjus UAB „Minvija“ narystės asociacijoje perdavimo UAB „Biominvija“ bylą, teismas nutartyje nebuvo nusprendęs, kad M. Račkauskas asociacijos prezidiumo nariu Kauno regione išrinktas neteisėtai. „Šis Kauno regiono vežėjų sprendimas iki šiol yra galiojantis. Šias aplinkybes nurodė ir Vilniaus apygardos teismas 2018-11-20 nutartyje“, – sakoma  lapkričio 26 d. Vilniaus apylinkės teismo  nutartyje.

Byla, dėl kurios taikiai susitarti teismas neleido jau tris kartus, „nes šie susitarimai kompromisiniai ir ne visada atspindi tikrąją situaciją“, bus nagrinėjama toliau, teismo posėdis numatytas gruodžio3 d.

Nepaisant to, kad yra jau trys teismo nutartys, kuriose aiškiai, juodu ant balto yra parašyta, jog M. Račkausko išrinkimas yra tebegaliojantis, dalis prezidiumo narių vis dar lako, kad jo vietą prezidiume užimantis R. Vosylius yra teisėtas prezidiumo narys.