Gerbiami vežėjai,

Norėtume informuoti Jus apie naujienas, susijusias su pokyčiais LINAVOS prezidiume.

Per paskutinį mėnesį yra gautos kelios teismų nutartys dėl bylų, kuriomis sprendžiami ginčai dėl vežėjų deleguotų atstovų į kolektyvinį valdymo organą – prezidiumą.

Vilniaus apylinkės teismas ir aukštesnės instancijos Vilniaus apygardos teismas konstatuoja, jog Kauno regiono vežėjų sprendimas į prezidiumą deleguoti Mindaugą Račkauską tebėra galiojantis. Tai reiškia, kad jis yra teisėtas prezidiumo narys nuo jo išrinkimo momento – šių metų vasario 8 d.

Tačiau vasaros pabaigoje su Mindaugu Račkausku prezidiumo veiklos sutartis buvo nutraukta. Teismai išaiškino, jog tai buvo padaryta neteisėtai, buvo pažeistos jį delegavusių vežėjų teisės ir interesai.

Matome pareigą ginti visų Lietuvos vežėjų teises ir interesus, kad jie būtų atstovaujami prezidiume taip, kaip yra numatyta asociacijos įstatuose.

Po lapkričio 21 d. neįvykusio Kongreso įvyko viešas asociacijos prezidiumo posėdis, kuriame dalyvavo ir neteisėtai iš jo buvęs pašalintas M. Račkauskas. Kvalifikuota 6 balsų dauguma buvo priimti sprendimai, kuriais siekiame atstatyti teisingumą.

Šiuo metu Lietuvos registrų centrui yra pateikti dokumentai –  teismų nutartys ir prezidiumo sprendimai, siekiant, kad asociacijoje būtų atstatytas teisingumas.  Pagal turimas teismų nutartis – M. Račkauskas tebėra teisėtas prezidiumo narys, tuo tarpu jo vietą užima R. Vosylius.

Tikimės Jūsų supratimo ir kantrybės, laukiant atsakingų LR institucijų sprendimo.

LINAVOS prezidentas Erlandas Mikėnas

LINAVOS viceprezidentas Marjan Svirko

Prezidiumo nariai

Anatolijus Ašmonkevičius

Arvidas Pajuodis

Raimondas Vėlavičius

Mindaugas Račkauskas