Asociacijos prezidiumo sprendimą nutraukti veiklos sutartį su M.Račkausku, kaip prezidiumo nariu, Vilniaus apygardos teismas įvertino kaip veikimą prieš asociacijos tikslus ir narių teisių bei interesų pažeidimą.  

Vilniaus Apygardos teismas paliko galioti šių metų spalio 5 d. Vilniaus apylinkės teismo nutarimą taikos sutarties tarp ieškovų UAB „Mečys“, UAB „Jotvainis“ ir atsakovo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos  LINAVA netvirtinti, nes viena iš taikos sutarties sąlygų yra neteisėta. Kito teismo posėdžio data – gruodžio 3 d. Visa teismo nutartis čia.

Atmestoje taikos sutartyje nurodoma, jog bylinėtis nebėra dėl ko, nes su Kauno regiono vežėjų į prezidiumą išrinktu Mindaugu Račkausku veiklos sutartis nutraukta. Tas buvo padaryta prezidiumo sprendimu.  UAB „Jotvainis” vadovas Romas Vosylius, šiuo metu asociacijos prezidiumo narys ir UAB „Mečys” vadovas, LINAVOS generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius skundė Kauno regiono vežėjus, kad M.Račkauską išrinko į prezidiumą neteisėtai.

Vilniaus apygardos teismas pažymi, kad prezidiumas, pagal asociacijos įstatus, neturėjo  įgaliojimų atšaukti M.Račkausko iš prezidiumo narių. „Prezidiumo nario atšaukimą gali inicijuoti ne mažiau kaip 1/5 to regiono, kuriame prezidiumo narys išrinktas, narių, pateikdami prašymą prezidiumui įtraukti šį klausimą į artimiausio regioninio susirinkimo darbotvarkę (Įstatų 9.6 punktas). Taigi, sisteminė šių atsakovo (LINAVOS) įstatų analizė rodo, jog Mindaugo Račkausko buvimo prezidiumo nariu klausimas turėjo būti išspręstas asociacijos regioniniame susirinkime, o ne priimant prezidiumo sprendimą, be regioninio susirinkimo pritarimo, kuris minimas taikos sutarties kaip vienas iš šalių susitarimo pagrindu. Be to, pažymėtinos aplinkybės, kaip nurodė trečiasis asmuo Mindaugas Račkauskas teismui, jis tapo ir kitos bendrovės (vežėjo, asociacijos narės) vadovu (atstovu), todėl šios aplinkybės taip pat turėjo būti įvertintos regioniniame susirinkime”.

Prezidiumo sprendimą nutraukti veiklos sutartį su M.Račkausku teismas įvertino kaip veikimą prieš asociacijos tikslus ir narių teisių bei interesų pažeidimą: „…teismo vertinimu, nesilaikant asociacijos įstatuose nustatytos prezidiumo nario atšaukimo tvarkos, ne tik neveikiama pagal šios asociacijos veiklos tikslus, tačiau pažeidžiamos asociacijos regiono narių, kuriame šis prezidiumo narys išrinktas, teisės ir interesai. Nagrinėjamu atveju tai yra Kauno regiono vežėjų teisės ir interesai, nes Mindaugas Račkauskas kaip prezidiumo narys išrinktas į LNVAA „Linava“ prezidiumą būtent jų sprendimu, jų interesais ir jų balsavimu pagal turimas kvotas“.

Šiuo metu M. Račkausko vietą prezidiume užima Romas Vosylius. Kauno regiono vežėjų prašymą sušaukti regiono susirinkimą, gauto daugiau nei prieš mėnesį, prezidiumas, toliau pažeisdamas įstatus, nevykdo. Šiuo metu prašymas grąžintas vežėjams perrašyti, esą dabartinio formuluotės neatitinka įstatų.