Dalis asociacijos prezidiumo narių vakar, po neįvykusio kongreso, nes nesusirinko reikalingas skaičius vežėjų, pabėgo iš prezidiumo posėdžio, kuris vyko viešai, visų atvykusių vežėjų akivaizdoje. Jo metu buvo išrinktas naujas generalinis sekretorius.

Į kongresą susirinko 123 vežėjai iš daugiau nei 600 tikrųjų narių. Pradedant susitikimą į prezidiumą, kaip jo narys, buvo pakviestas ir Mindaugas Račkauskas, po teismo išaiškinimo, jog jis tebėra teisėtas neteisėtai pašalintas narys. M. Račkausko vietą prezidiume šiuo metu užima Romas Vosylius. Gavus Vilniaus apygardos teismo išaiškinimą, apie kurį jau rašėme, darosi akivaizdu, kad R. Vosylius prezidiumo veikloje veikia neteisėtai. Teisininkų išvada čia. Deja, bet net ir perskaičius teismo nutartį, R. Vosylius nesuprato, jog jam prezidiume ne vieta ir toliau jame pasiliko.

Kadangi nesusirinko pagal įstatus būtinas vežėjų atstovų skaičius – pusė tikrųjų narių, kad kongresas būtų laikomas įvykusiu, o sprendimai teisėti, asociacijos prezidentas E.Mikėnas pasiūlė visų į kongresą atvykusių vežėjų akivaizdoje po trumpos pertraukėlės surengti viešą prezidiumo posėdį. Už tai balsavo dauguma prezidiumo narių. Tačiau po pertraukos į prezidiumo posėdį R. Martinavičius, V. Bučinskas, B. Geležiūnas, O. Tarasov ir  A. Telmentas nebeatėjo.

Prezidiumas turėjo retą progą atvirai, vežėjų, kurių labui dirba, akivaizdoje diskutuoti, priimti sprendimus ir akivaizdžiai pademonstruoti, jog procesai asociacijoje vyksta skaidriai.  Belieka retoriškai paklausti, kodėl 6 prezidiumo nariai neišdrįso dalyvauti posėdyje, jei jaučiasi teisūs ir neturi ko slėpti? Skleisti netikras žinias, rinkti parašus, slėptis po skambiomis tuščiomis frazėmis apie skaidrumą, darbą vežėjų labui lengviau, nei pasakyti, ką iš tiesų galvoji, žiūrint žmonėms į akis. Posėdyje nedalyvavę prezidiumo nariai neišdrįso atskleisti savo pozicijos vežėjams viešai, pabėgo, taip parodydami, kad viešumas ir skaidrumas jiems netinka. Beje, sprukdami iš salės prezidiumo nariai ir generalinis sekretorius M. Atroškevičius išsivedė ir sekretoriato darbuotojus, kurie privalo paklusti  savo vadovui.

Prezidiumo posėdis, pagal įstatus, yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 6 nariai. Viešame prezidiumo posėdyje dalyvavo E. Mikėnas, M. Svirko, A. Ašmonkevičius, M. Račkauskas, A. Pajuodis ir R. Vėlavičius. Jo metu priimti svarbūs asociacijai ir tolesnei jos veiklai sprendimai: nutraukti sutartį su generaliniu sekretoriumi M. Atroškevičiumi ir naujuoju paskirti Genadij Riabčiuk. M. Atroškevičius generaliniu sekretoriumi buvo paskirtas 5 prezidiumo narių ir asociacijos nario UAB „Jotvainis“ vadovo  R. Vosyliaus, kuris nėra teisėtas prezidiumo narys, balsais. M. Svirtko įpareigotas pasirašyti paslaugų sutartį su prezidentu E. Mikėnu, taip išspręstas senas klausimas dėl prezidento darbo sutarties su asociacija nutraukimo.

Kita kongreso data – gruodžio 12 d. Pagal įstatus, jis bus laikomas įvykusiu, kiek narių besusirinktų. Tačiau jei norime, kad asociacija veiktų efektyviai ir skaidriai, turėtume jame dalyvauti ir išreikšti savo valią bei poziciją kiekvienas.