Asociacijos kongrese gruodžio 12 d. į darbotvarkę įtrauktas pirmuoju klausimas dėl įstatų keitimo, tačiau apie pakeitimus diskusijų su ASOCIJACIJOS NARIAIS nebuvo. KODĖL BANDOMA NUSLĖPTI ŠIO DOKUMENTO PAKEITIMUS IKI PAKUSTINĖS MINUTĖS? Pakeitimų esmė – apriboti demokratines narių teises. 

Įstatai yra LINAVOS konstitucija, pagal kurią organizuojamas darbas Lietuvos vežėjų asociacijoje, taisyklių visuma, pagal kurias atstovaujamos vežėjų teisės ir interesai.  Kodėl dabar, ypatingos skubos tvarka, neapsvarsčius regionuose ir neišklausius vežėjų nuomonės, yra keičiami įstatai ir ko siekiama pakeitimas – oficialaus paaiškinimo nėra. Pataisų iniciatoriai tikisi juos priimti įjungę balsavimo mašiną, nors pavasarį kongrese bandymas prastumti pakeitimus patyrė fiasko.

Tuo tarpu kai kurios siūlomos naujos darbo organizavimo taisyklės akivaizdžiai pažeidžia asociacijos narių teises ir apriboja galimybę dalyvauti LINAVOS valdyme, rinkti ir atšaukti savo delegatus į valdymo organus.

Keletas siūlomų pakeitimų pavyzdžių, kurie sumažina demokratiją asociacijoje:

  1. Pakeisti įstatų 9.6 p.: „Prezidiumo narys laikomas atšauktu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė visų to regiono narių”. Tai reiškia, kad būti išrinktam į prezidiumą užtenka gauti tiesiog daugumą balsų, bet atšaukimui reikia daugiau kaip pusės ne susirinkimo dalyvių, bet visų regiono narių pritarimo.
  2. Pakeisti asociacijos „Linava“ įstatų 10.5. p. ir išdėstyti jį taip: „Inicijuoti prezidento atšaukimą turi teisę ir prezidiumas savo nutarimu, jei už jį balsavo daugiau kaip 1/2 visų jo narių”.
  3. Papildyti asociacijos „Linava“ įstatų 8.2 p.:„Dokumentų, įrodančių asmens atitikimą nepriekaištingos reputacijos reikalavimui, sąrašą bei pateikimo tvarką nustato prezidiumas”.

Šie ir kiti įstatų pakeitimai turi būti išdiskutuoti vežėjų, nes jais siekiama sutelkti daugiau galių prezidiumui, atimant jas iš vežėjų.