Asociacijos generalinis sekretorius Mečislovas Atroškevičius sudarė bendradarbiavimo sutartį su kita vežėjų asociacija – Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS), kuri iš esmės pažeidžia LINAVOS interesus.

Praėjusių metų spalio pabaigoje M. Atroškevičius, pasirašė  LINAVOS ir LVS bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią asociacijos, be kita ko, sutaria remti viena kitos siekį tapti įvairių nacionalinių bei tarptautinių organizacijų narėmis. LINAVOS prezidiumas apie tokios sutarties pasirašymą nebuvo informuotas ir savo pozicijos šiuo klausimu neišsakė.

Praėjusių metų rudenį LVS kreipėsi į IRU su prašymu įstoti į šią svarbiausią tarptautinę kelių transporto sąjungą, vienijančią daugelio Europos šalių, Japonijos, Kinijos, Argentinos, Čilės, Meksikos ir JAV vežėjus,  užtikrinančią tranzito (TIR) sistemos darbą visame pasaulyje. Kartu su narystės prašymu LVS pateikė ir minėtą bendradarbiavimo sutartį.

Lietuvos vežėjus IRU  nuo 1992metų atstovauja vienintelė vežėjų asociacija – LINAVA, kuriai taip pat yra suteikta TIR kartnet knygelių išdavimo teisė.

Tai jau ne pirmas bandymas, kai kitos, smulkesnės Lietuvos vežėjų asociacijos bando įstoti į IRU. 2015 m narystės siekė Smulkių ir vidutinių vežėjų asociacija (SVVA). Anuomet LINAVA tam pasipriešino, jos prezidiumas priėmė sprendimą neteikti rekomendacijos IRU dėl SVVA narystės.

Tačiau šį kartą tie patys vežėjai kreipiasi jau turėdami bendradarbiavimo sutartį su LINAVA, o kartu su ja ir pritarimą. 2016 m. kovą SVVA susijungė su  2015 m. įkurta LVS. Abiejų asociacijų vadovų sąrašuose figūravo tie patys asmenys,  jų tarpe ir LINAVOS generalinis sekretorius M. Atroškevičius, šiuo metu esantis ir LVS prezidiumo nariu.

Iš IRU generalinio sekretoriaus yra gautas oficialus atsakymas, kad, turėdama LVS prašymą ir LVS bei LINAVOS bendradarbiavimo sutartį, jo vadovaujama tarptautinė organizacija neturi pagrindo nesvarstyti dar vienos vežėjų asociacijos iš Lietuvos narystės organizacijoje klausimo.

Pasirašydamas bendradarbiavimo sutartį ir neinformavęs apie tai LINAVOS prezidiumo M. Atroškevičius akivaizdžiai pažeidė LINAVOS narių interesus, tuo pačiu gindamas kitos asociacijos, kurioje veikia kaip prezidiumo narys, interesus.

LINAVOS prezidiumo dauguma, pakvietusi M. Atroškevičių į generalinio sekretoriaus pareigas, iš tiesų įsileido lapę į vištidę, nors apie galimas pasekmes asociacijos interesams būvo įspėti.