Kokia yra tikroji LINAVOS prezidiumo sudėtis Registrų centras paliko nuspręsti teismams. 

Gavęs asociacijos lapkričio 23 d. prezidiumo nutarimą ir prašymą pakeisti duomenis apie M. Račkausko, kaip prezidiumo nario įregistravimą ir R. Vosyliaus išregistravimą, bei G.Riabčiuk, kaip generalinio sekretoriaus įregistravimą, Registrų centras atsakė, jog jo paviešinti juridinio asmens duomenys gali būti keičiami teismine tvarka nuginčijus jau esamus. Atsakyme pažymima, kad Registre įregistruoti duomenys, net jei ir yra įvykusi klaida, gali būti taisomi tik pateikus visus teisės aktus atitinkančius dokumentus dėl duomenų pakeitimų arba teismine tvarka nuginčijus Registre paviešintus juridinio asmens duomenis.

Kaip žinia, po rugpjūčio 22 d. LINAVOS prezidiumo sprendimo M. Račkauskas, prezidiumo sprendimu, neteisėtai neteko prezidiumo nario įgaliojimų. Anuomet Registrų centrui buvo pateiktas prašymas jį išregistruoti, o R. Vosylių įregistruoti prezidiumo nariu.

Registrų centro atsakymas labai aiškiai parodė, kad vadovybės klausimus asociacija turi spręsti laikydamasi savo nusistatytos tvarkos – įstatų, o teisminis kelias, kuriuo tenka eiti, nes daromi grubūs įstatų pažeidimai, yra per daug ilgas.  Įstatai prezidiumui nesuteikia teisės atšaukti nario, tai gali padaryti tik jį išrinkusio regiono vežėjai, balsuodami savo susirinkime.

Vilniaus apygardos teismas būtent į tai ir atkreipė dėmesį, pateikdamas situacijos asociacijos vadovybėje vertinimą: Kauno regiono vežėjų susirinkimo sprendimas vasario 8 d. į prezidiumą deleguoti M. Račkauską tebėra galiojantis.  

Artimiausias teismo posėdis, kuriame bus nagrinėjamas skundas dėl LINAVOS prezidiumo sprendimo suspenduoti M. Račkausko veiklą prezidiume ir nutraukti su juo veiklos sutartį paskirtas sausio 7 d.

Tačiau pati asociacija, pagal savo įstatus, be teismų ir kitų institucijų įsikišimo, gali išsispręsti šį ginčą – sušaukti Kauno regiono vežėjų susirinkimą. Juo labiau, kad neseniai vykusio kongreso metu, vežėjų prašymu, priimtas nutarimas įpareigoti generalinį sekretorių Mečislavą Atroškevičių sausio 9 d. sušaukti Kauno regiono vežėjų susirinkimą.

Pagal įstatus, po kongreso jo protokolas turi būti pasirašytas ir paskelbtas per 5 darbo dienas. Galutinis teminas – gruodžio 20 d.! Šiuo metu kongreso protokolas dar  nėra pateiktas asociacijos nariams.