Svarstant paskutinį, šeštąjį kongreso klausimą – vežėjų pasisakymus ir pasiūlymus – buvo priimtas nutarimas įpareigoti generalinį sekretorių Mečislavą Atroškevičių sausio 9 d. sušaukti Kauno regiono vežėjų susirinkimą, kuriame būtų iš naujo išrinkti jų atstovai į prezidiumą. 

Taip Kauno regiono vežėjai galėtų pagaliau išspręsti M. Račkausko ir R. Vosyliaus narystės koliziją. „Teismams ir bylinėjimuisi jau išleista 17 tūkst. eurų. Susirinkime mes perrinksime savo atstovus į prezidiumą, ir tas asociacijai nieko nekainuos”, – kaip vieną iš paskutinių argumentų išsakė į kongresą atvykę Kauno regiono vežėjai. Iki šiol jų prašymo prezidiumas ir generalinis sekretorius, pažeisdami įstatus, nevykdo ir susirinkimo nešaukia.  

Ir šį kartą kauniečius irgi buvo bandoma nutildyti. Forumui pirmininkavęs Rimantas Martinavičius, išgirdęs pasiūlymą balsuoti už tai, kad kongresas įpareigotų generalinį sekretorių Mešislavą Atroškevičių sausio 9 d. sušaukti Kauno regiono vežėjų susirinkimą, atsisakė skelbti balsavimą ir  bandė parodyti vežėjams duris. Jis suskubo pranešti, kad kongresas baigtas, nors dalyviai dar dirbo kongrese pagal įstatuose reglamentuotą tvarką. Tuomet balsavimu buvo pakeistas pirmininkaujantis, juo išrinktas viceprezidentas Marjan Svirko, įvyko balsavimas, nutarimas priimtas.Tuo tarpu generalinis sekretorius, pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, dar bandė išprašyti posėdžio salės sekretoriato darbuotojus, kurie fiksavo kongreso eigą ir rašė protokolą.

Vežėjai piktinosi tokia viešai demonstruojama vadovybės nepagarba ir nesiskaitymu su į kongresą atvykusiais eiliniais asociacijos nariais.