Vakar įvykęs visuotinis asociacijos susirinkimas – kongresasdar kartą parodė, jog organizacija yra tvirta ir veikia užtikrintai. Mėginimas pakirsti jos stabilumą žlugo. Vežėjai atmetė interpeliaciją prezidentui.

Į kongresą susirinko rekordiškai daug narių – 275! Vienas svarbiausių klausimų buvo pasitikėjimas prezidentu Erlandu Mikėnu, po dalies prezidiumo narių balandžio mėnesį jam pareikštų kaltinimų. Slaptu balsavimu, kuriame dalyvavo 252 nariai, didesnė dalis kongreso dalyvių išreiškė pasitikėjimą prezidentu. 

Kitas labai svarbus balsavimas vyko dėl įstatų pakeitimų. Buvo nuspręsta jų net nesvarstyti, klausimas perkeltas į kitą kongresą, kuris įvyks pavasarį. Iki to laiko siūlomus įstatų pakeitimus turės apsvarstyti, įvertinti ir pateikti savo matymą vežėjai regionuose

„Dėkoju mane dar kartą palaikiusiems LINAVOS nariams. Šis balsavimas parodė, jog esame sveika bendruomenė, gebanti atsilaikyti prieš spaudimą, atskirti pelus nuo grūdų. Toliau dirbsiu Lietuvos vežėjų, asociacijos labui”, – portalui sakė E.Mikėnas.

Artimiausi eiliniai pokyčiai LINAVOS vadovybėje yra numatyti kongrese pavasarį, kai bus renkamas prezidentas, nes E. Mikėno kadencija, jau antroji, pasibaigs.

Kongrese taip pat buvo daug kalbėta apie savos draudimo bendrovės steigimą. Jo išvakarėse buvo gauta Lietuvos banko nuomonė apie steigimo procesą. Joje sakoma: „Šiuo metu deriname būsimos draudimo įmonės verslo planą, siekiant nuodugniai suprasti įmonės modelį. Verslo planas privalo būti pagrįstas realiomis rinkos prielaidomis tam, kad akcininkams nebūtų sudaryti pernelyg optimistiniai lūkesčiai. Atsižvelgiant į naujausius skaičiavimus vertinsime,ar būsimai draudimo įmonei pakanka turimų nuosavų lėšų, kad tenkintų mokumo kapitalo reikalavimus. Labai tikėtina, kad atsižvelgus į naujausius skaičiavimus gali pasirodyti, kad bus reikalinga papildoma finansinė injekcija tvariai ir stabiliai draudimo įmonės veiklai palaikyti. Suderinę verslo planą ir,gavę iš Jūsų visus draudimo įmonės steigimui reikalingus dokumentus,bandysime kaip galima greičiau vykdyti licencijavimo procesą. Džiaugiamės Jūsų ketinimais steigti draudimo įmonę ir turėti mūsų rinkoje dar vieną profesionalų draudimo paslaugų teikėją”.

Pasak steigiamos draudimo bendrovės valdybos nario, viceprezidento Marjan Svirko, bendradarbiavimas su Lietuvos banku vyksta sklandžiai.