Šių metų spalio 7 d. Kauno regiono vežėjai, norėdami užbaigti teisminius ginčus, kilusius dėl sprendimo į prezidiumą deleguoti Mindaugą Račkauską, kreipėsi į Linavos prezidiumą su paraiška paskelbti naujus rinkimus.

Ją pasirašė 54 vežėjai. „Prašome atšaukti 2018 vasario 8  ir 2018 gegužės 31 rinkimų rezultatus ir paskelbti kitą rinkiminį susirinkimą šių metų lapkričio 8 d”, – sakoma Kauno regiono vežėjų paraiškoje.

Pagal asociacijos įstatus, prezidiumas, gavęs tokią paraišką, sprendimą dėl susirinkimo sušaukimo privalo priimti per 10 dienų po jos užregistravimo.

Šis klausimas bus svarstomas netrukus, 10 val. prasidėsiančiame Prezidiumo posėdyje. Kviečiame visus, kurie turi galimybę, stebėti posėdžio transliaciją internetu.

Tai bus dar vienas demokratijos egzaminas dabartinei Linavos vadovybės daugumai, kuri pastaruoju metu stengiasi sprendimus priiminėti taip, kaip naudinga jai, ignoruodama įstatus. Šių metų rugpjūčio 22 jie inicijavo prezidiumo sprendimą nutraukti su M.Račkausku prezidiumo veiklos sutartį, nors tokių įgaliojimų prezidiumas pagal asociacijos įstatus neturi.