Daugiau nei 70 000 eurų per metus. Tiek mums kainuos vienas rugsėjo 26 d. vykusio prezidiumo posėdžio sprendimas, kuris, vieno balso persvara buvo netikėtai įtrauktas į darbotvarkę, nors prezidiumo pirmininkas tam ir prieštaravo. Dalis Linavos vadovų bando įsukti mechanizmą, kuris leidžia manipuliuoti demokratija. Vienas tokių – patyliukais į posėdžius prakišti papildomus, neišdiskutuotus klausimus.

Nuo šiol Linavos generalinis sekretorius, neseniai juo tapęs Mečislovas Atroškevičius, turės trečią, tiesiogiai jam pavaldų sekretorių, atsakingą už paslaugų plėtrą ir inovacijas. Jo metinis atlyginimas ir kitos „nekaltos” etatų rokiruotės draugų ir gerų vyrų  ratelyje asociacijai kainos daugiau nei  70 000 eurų per metus. Tai yra  daugiau nei 150 asociacijos narių vidutinių metinių įmkų. Kuris iš mūsų sutinka mokėti asociacijai sumas, kurios panaudojamos nežinia kam?

Už dar vieno sekretoriaus pareigybės atsiradimą atsakingi prezidiumo narys, Paslaugų ir darbo su nariais komiteto pirmininkas Vytas Bučinkas ir naujasis generalinis sekretorius M.Atroškevičius. Jis ir kandidatą jau turi – gerą savo draugą Zenoną Buivydą. „Jis yra geras mano draugas!”, –  taip ir atsakė paklaustas, kodėl siūlo Z.Buivydą užimti  pareigas ką tik iškeptame etate. Tuomet norisi paklausti – kas pirma, etatas ar kandidatas? Beje, Z.Buivydui jau ne pirmą kartą panašiu būdu bandoma surasti šiltą vietelę asociacijoje.

Naujų etatų steigimas – vienas iš būdų didinti išlaidas. Tačiau prieš tai turėtų būti išdiskutuota  ir apibrėžta, ko tikimasi iš naujos pareigybės, kokios kvalifikacijos tai turėtų būti specialistais, ką jis veiks ir kaip matuosime jo veiklos rezultatą, skelbiamas konkursas, atrenkamas kandidatas. Deja, bet nieko panašaus nėra padaryta. Vyrai susitarė draugų ratelyje, kad reikia geram draugui darbo ir pajamų. Tas pats draugų ratelis paskutinę minutę kyštelėjo į prezidiumo darbotvarkę neplanuotą klausimą ir, kol niekas nespėjo susivokti kas čia vyksta,  nubalsavo taip, kaip reikia.  Etatas įsteigtas, alga paskirta, BINGO!

Į atsakingas ir gerai apmokamas pareigas priimami žmonės be konkursų, be atrankų.  Niekas iki šiol nėra matęs nei kandidato į naujojo sekretoriaus, nei paties generalinio sekretoriaus  Mečislavo Atroškevičiaus gyvenimo aprašymo. Generaliniu sekretoriumi jis irgi tapo be konkurso. Tokiu principu priimant žmones, formuojamos interesų grupės su jų vadovais ir jiems lojaliais pavaldiniais. Blogiausia, kad imami puoselėti ne vežėjų, bet grupės narių interesai, neturintys nieko bendra su vežėjų interesais. O išlaikomi jie yra iš vežėjų pinigų. Gudru?

Kad asociacija išliktų sveika ir tarnautų jos nariams, tokios grupės, kaip vėžio užuomazgos, turėtų būti identifikuojamos iš karto, neleidžiama joms keroti ir plėstis. Deja, bet iki šiol tik pasyviai stebime ir stebimės, negalėdami patikėti, kad šitaip galima švaistyti vežėjų uždirbtus bei suneštus pinigus, o gal ir lobti kitų sąskaita.

Asociacijoje lėšos turi būti valdomos tokiais pat principais, kaip kiekvieno iš mūsų versle. Mes negalime leisti, kad šitaip akiplėšiškai būtų švaistomi mūsų pinigai ir tyčiojamasi iš demokratijos principų.