LINAVOS prezidentas Erlandas Mikėnas abejoja dabartinio asociacijos prezidiumo sprendimų teisėtumu, nes dėl vieno jo nario – R.Vosyliaus narystės šiame valdymo organe vyksta teisminiai ginčai, laukiama teismo išvados, ar jis teisėtai atstovauja Kauno regiono vežėjus. Dėl to prezidentas atsisako pasirašyti darbo sutarties nutraukimo sutartį su dabartinio prezidiumo balsų dauguma išrinktu generaliniu sekretoriumi M.Atroškevičiumi. 

Pagal nuo praėjusios vasaros įsigaliojusį LR Darbo kodeksą, asociacijos darbo sutartis su savo valdymo organais – prezidiumų, valdybų nariais ir jų vadovais turi pakeisti civilinių paslaugų sutartimis.

E.Mikėno darbo sutartis  šiuo metu galioja, jis neprieštarauja ją nutraukti ir sudaryti paslaugų sutartį su LINAVA, tačiau nori būti tikras, kad asociacijos atstovo, kuris ją pasirašys, įgaliojimai ir dabartiniai veiksmai ateityje nebus pripažinti negaliojančiais. Todėl prieš keletą dienų jis visiems prezidiumo nariams išplatino balsavimo elektroniniu paštu biuletenį, prašydamas patvirtinti prezidiumo nutarimą dėl darbo sutarties nutraukimo ir civilinės paslaugų sutarties pasirašymo tarp asociacijos ir jo paties, kurią pasirašo teisėtai išrinktas prezidiumo narys Marjan Svirko.  Prezidentas asociacijoje renkamas visuotiniame narių susirinkime – kongrese.

Prezidiumo nariai A.Telmentas, V.Bučinskas, R.Vosylius, M.Martinavičius ir O.Tarasov paprieštaravo,kad šis klausimas būtų svarstomas apklausos būdu. Vadovaujantis prezidiumo darbo reglamentu, apklausa laikoma neįvykusia ir prezidento pasiūlytas prezidiumo nutarimas dėl darbo sutarties nutraukimo nepatvirtintas.

„Po rinkimų kongrese, kuomet buvau išrinktas, prezidento darbo sutartį pasirašė kongreso įgaliotas vežėjų atstovas – Vidmantas Pelėda. Sutinku nutraukti darbo sutartį  su asociacija ir pasirašyti civilinių paslaugų.  Joje, mano supratimu, turi būti ne generalinio sekretoriaus, bet asociacijos viceprezidento parašas, nes dėl vykstančių teisminių ginčų nesu tikras, ar M. Atroškevičius teisėtai eina šias pareigas. Neturiu jokio pagrindo manyti, kad prezidiumo sprendimas dėl mano darbo ir paslaugų sutarčių su jo įgaliotu generaliniu sekretoriumi nebus ateityje kvestionuojamas” , – sakė E.Mikėnas.

Naujasis darbo kodeksas įsigaliojo daugiau nei prieš metus, pernai liepą. Dabartinė prezidiumo dauguma, ignoruodama Darbo kodeksą priėmė visą eilę sprendimų, prasilenkiančių su įstatymo reikalavimais, laiku nepakeitė sutarčių nei su prezidentu, nei su kitais prezidiumo nariais.

Norėdamas išvengti teisinių prieštaravimų, prezidentas inicijavo prezidiumo narių apklausą dėl teisiškai teisingo prezidiumo nutarimo. „Prezidiumo narių atsisakymas balsuoti rodo, kad jie nenori spręsti klausimų teisiškai teisingai, bet akivaizdžiai siekia kitų tikslų. Šiuo atveju – kad ją pasirašytų M.Atroškevičius ir taip būtų sukurtos prielaidos teisiniams prieštaravimams ateityje”, – sakė E.Mikėnas.