Lapkričio 21 d, nedalyvavę LINAVOS prezidiumo posėdyje prezidiumo nariai sukurpė raštą, kuriame dar kartą tvirtina, jog sudaro taikos sutartį civilinėje byloje tarp asociacijos bei bendrovių „Jotvainis” ir „Mečys”.  O svarbiausia – nutaria kompensuoti LINAVĄ teismui apskundusioms bendrovėms bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos vežėjai jiems turės sumokėti 2825 eurus. 

Nepaisant to, kad teismai du kartus atmetė prašymą sudaryti taikos sutartį, kai kurie prezidiumo nariai nesuvokia, arba apsimeta nesuprantą, kad, laikantis LR įstatymų ir asociacijos įstatų, taikos sutartis negali būti sudaryta, nes ginčas neišspręstas. Vilniaus apygardos teismas  lapktričio 20 d. labai aiškiai savo nutartyje konstatavo, kad Kauno regiono vežėjų į prezidiumą išrinktas Mindaugas Račkauskas de jure tebėra prezidiumo narys. Tačiau su tuo niekaip nenorintys susitaikyti prezidiumo nariai skuba rašyti raštą, kurio paskirtis – dar ir „legaliai” pasiimti pinigus iš LINAVOS kasos, kaip kompensaciją už bylinėjimosi išlaidas.

UAB „Jotvainis” vadovas Romas Vosylius, generalinio sekretoriaus kvietimu užimantis 12-to prezidiumo nario vietą, nors pagal įstatus yra 11, ir UAB „Mečys” vadovas, buvęs LINAVOS generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius skundė asociaciją teismui, kad Kauno regiono vežėjai M. Račkauską išrinko į prezidiumą neteisėtai.

Šį kartą taikos sutartis sudaroma dėl to, kad asociacija pripažįsta esanti neteisi: M. Račkauskas  iš tiesų išrinktas neteisėtai. 5 prezidiumo nariai ir R. Vosylius eilinį kartą nusprendžia už  Kauno vežėjus, kad jie neteisūs. Nors šis klausimas dar bus nagrinėjamas teisme, posėdis paskirtas gruodžio 3 d. Iki šio momento teismas nustatė, kad M. Račkauskas neteisėtai prezidiumo sprendimu buvo pašalintas iš prezidiumo, nes, pagal įstatus, atšaukti jį gali tik tie, kas išrinko, t.y. Kauno vežėjai.

Raštą pasirašė prezidiumo narys Vytas Bučinskas.