LINAVOS prezidentas Erlandas Mikėnas išplatino laišką asociacijos nariams, kuriame informuoja apie vizitą į pasaulinį IRU kongresą bei išsako savo poziciją dėl praėjusį penktadienį paskelbtos iniciatyvos sušaukti neeilinį Lietuvos vežėjų asociacijos kongresą, kuriame būtų svarstomas klausimas dėl prezidento atšaukimo. Laiške rašoma:

Lapkričio5 d.išvykstu į Pasaulinį IRU Kongresą Muskate.

Nors LINAVOS prezidiumas nusprendė, kad mūsų atstovų dalyvavimas Pasauliniame IRU Kongrese, kurio nariai esame, nebūtinas.  Paskutiniu metu nelogiški sprendimai priimami šešių prezidiumo narių balsų persvara.  Tų pačių, kurių veikla pastaruoju metu akivaizdžiai destrukcinė. Nepateikus argumentų buvo atmestas siūlymas komandiruoti asociacijos prezidentą į IRU kongresą, tuo metu, kai LINAVA laukia is IRU 1,3 mln. franku investicijos i kuriamą draudimo bendrovę, kurią jau turėjome gauti iki birželio 30 d. Man pasiūlyta vykti savo lėšomis, taigi finansavimo klausimą išsprendžiau savarankiškai.

Sprendimas vykti į kongresą  priimtas penktadienį, po asmeninio kontakto su IRU generaliniu sekretoriumi Umberto de Pretto. Jis apgailestauja,  kad LINAVOS prezidiumas nemato reikalo dalyvauti tokiuose renginiuose. Prieš dešimtmetį Pasauliniame Kongrese iš LINAVOS dalyvavo 15 asmenų su buvusiu asociacijos prezidentu . IRU vadovybė domisi LINAVOS naujienomis. Jiems kyla klausimai, kodėl per metus pasikeitė jau trečias generalinis sekretoriaus, kuris atsakingas už TIR sistemą.

Vizito metu sutartas susitikimas su IRU vadovybe. Kalbėsime apie minėtą investiciją, nes mums tai gyvybiškai svarbus klausimas. Aptarsime Mobilumo paketo perspektyvas po Austrijos pasiūlymo. IRU Kongreso darbotvarkėje taip pat yra visiems mums aktuali vairuotojų trūkumo problema. Šiems  klausimams taip pat  svarbi IRU prezidiumo, kuriame dirbau dvejus metus,  nuomonė.

Lietuvos vežėjams aktualius klausimus aptarsiu ir su savo kolegomis, kitų šalių vežėjų asociacijų prezidentais.

Vadovavimą asociacijai siekia perimti destruktyvios jėgos, kurios jau valdė asociaciją

Asociacijoje keliamas klausimas dėl mano atšaukimo iš pareigų. Penktadienį 17 val. LINAVOS tinklalapyje išplatinta informacija apie pateiktą paraišką organizuoti neeilinį Kongresą su vienu darbotvarkės klausimu – „Dėl prezidento atšaukimo iš pareigų“. Asociacijos dokumentų sistemoje tokio dokumento dar nėra.

Asociacija yra valdoma pagal demokratijos ir vežėjų interesų atstovavimo principus. Tačiau pastaruoju metu juos nustelbia asmeniniai interesai ir kova dėl įtakos prezidiume bei dukterinių įmonių valdymo organuose.

Asociacijos prezidiume yra susiformavusi grupė, kuri manipuliuoja įstatais, yra paskandinusi asociaciją teisminiuose ginčuose, yra slepiama  informacija, vengiama bet kokio konstruktyvaus dialogo, sprendimai priimami nepateikus argumentų, naudojantis tik balsų dauguma. Tuo tarpu kai kurių prezidiumo narių legalumas kelia abejonių, dėl to irgi vyksta teisminiai ginčai.

LINAVOJE realiai vadovavimą  yra perėmusi asmenų grupė, kuri pažeidinėja įstatus,  prezidiumo narių rinkimo tvarką ir vežėjų interesus.

Esu tas, kuris,  kartu su kitais komandos nariais, trukdo savivaliauti. Todėl ir inicijuojamas neeilinis kongresas dėl mano atšaukimo.

Esu tikras, kad esate pakankamai sąmoningi bei sąžiningi ir neleisite asociacijoje įsigalėti jėgos diktatūrai. Aš tikiu, kad bendromis jėgomis vėl galime atkurti demokratiją ir skaidrumą LINAVOJE, kaip tai esame jau padarę. Jau neužilgo, eiliniame mūsų kongrese  galime ir turime išsivalyti ir atstatyti normalią darbinę atmosferą, kai sprendimai gimsta diskusijose ir tarnauja vežėjų interesams.

Linkėdamas darbingos ateinančios savaitės,

Pagarbiai

Erlandas Mikėnas