Pasauliniame IRU konkgrese dalyvaujantį Lietuvos vežėjų asociacijos prezidentą Erlanadą Mikėną pasitiko žinia: LINAVOS asociacijos generalinis sekretorius M. Artoškevičius suskubo pranešti organizatoriams, kad mūsų atstovai šiame forumo nedalyvaus, nes neturi laiko. 

Pasak E.Mikėno, visų pirma tai yra įžūlus melas. LINAVOS prezidiumas, dabartinės daugumos, Vyto Bučinsko, Romo Vosyliaus, Oleg Tarasov, Artūro Telmento, Bronislavo Geležiūno ir Rimantas Martinavičius, balsais nusprendė nieko nesiųsti į kongresą, esą – nėra reikalo. Antra – niekas nesuteikė generaliniams sekretoriui įgaliojimų rašyti pranešimus IRU vadovams, juo labiau – melagingus. „Kas gali patikėti, kad Pasauliniam kongresui, kuris vyksta kas 10 metų, nė vienas mūsų atstovas nesurado laiko? Kai tuo tarpu iš IRU 2017 m. LINAVA gavo lėšų ir jos pagalba kuria draudimo bendrovę”, – kenkėjiška ir savavališka sekretoriaus veikla piktinasi E.Mikėnas.

M.Atroškevičius IRU atsiųstame dokumente teigia:  „Su dideliu apgailestavimu turiu pranešti, kad dėl padidėjusio darbo krūvio Linavos atstovai negalės dalyvauti IRU pasauliniame kongrese 2018 m. lapkričio 6-8 d. Kaip žinote, asociacija rengiasi deryboms dėl „mobilumo paketo“ ir stengiasi gauti licenciją naujai steigiamai draudimo bendrovei. Be to artėja mūsų asociacijos kongresas kuris vyks šį rudenį. Prašome supratimo, kad visas personalas, galintis atstovauti Asociaciją IRU pasauliniame kongrese, yra užimtas organizuojant numatytus renginius ir susitikimus, reikalingus organizuoti kongresą. Mes tikrai suprantame IRU Pasaulio kongreso svarbą ir tikrai vertiname jo  reikšmę, nors mūsų personalo ribotos galimybės neleidžia mums šiuo metu dalyvauti. Tikiuosi, jūs suprantate mūsų neatvykimo priežastis. Užtikrinu jus, kad mes stebėsime artėjančius IRU renginius ir užtikrinsime mūsų atstovų dalyvavimą”.

Į Pasaulinį IRU kongresą, suprasdamas renginio svarbą LINAVAI ir jos nariams bei įvertinęs kenkėjiškus dabartinės prezidiumo daugumos sprendimų motyvus, E.Mikėnas, būdamas asociacijos prezidentas, išvyko be oficialios komandiruotės. Kongrese jis, be kita ko, kalbėsis apie IRU planuojamas 1,3 mln frankų investicijas į kuriamą draudimo bendrovę bei mobilumo paketą.

„LINAVA turi generalinį sekretorių, kuris meluoja ir sąmoningai kenkia asociacijai. Už tai privalome iš jo pareikalauti atsakomybės. Deja, dėl politinio prezidiumo neišprusimo esame sugabinę santykius su kaimyninės šalies asociacija, bet išvadų nepadarome. ”, – įsitikinęs E.Mikėnas.